Geijerleden

Geijerleden går mellan Ransäters rastplats intill Ransäters Hembygdsgård och Boråshöjden i närheten av Ransjön.
Längd: cirka 23 kilometer tur och retur
Tidsåtgång: omkring 10 timmar
Fotbeklädnad: Vattensäkra vandringskängor
Mobiltäckning: Finns
Färg på markering: Orange

Om leden:
Leden utgår från rastplatsen intill Ransäters Hembygdsgård och går genom en tunnel under väg 62, följer en grusväg och viker av in i skogen på höger sida om vägen. Stigen leder stadigt uppåt i varierad skogsmiljö med inslag av välskötta ängar och över en liten bro i gammal skog vid den vackra Hoppbäcken. Vidare korsar leden en grusväg och passerar Gillermyren samt följer ett par skogsvägar innan stigningen mot Boråshöjden börjar. Väl uppe på Boråshöjden har man en fantastisk utsikt över Ransjön och vidsträckta skogsområden. Från Boråshöjden kan man välja att vända om och gå leden tillbaka eller fortsätta ännu längre via den branta ravinsluttningen ner till Ransjövägen och följa denna söderut förbi badplatsen ner till Ransbergs Herrgård och vidare ner tillbaka till väg 62 och rastplatsen invid Ransäters Hembygdsgård. Leden är i kontinuerlig stigning, men mellan Ransäter och Boråshöjden upplever man inte att man går i uppförsbacke utan terrängen känns kuperad. Vid Boråshöjdens bas startar en kraftig uppförsbacke som innebär en viss utmaning. Vandringen går genom både ung och gammal blandskog, tallhedar och myrmarker. Chansen är god att få se vilda djur och och sensommar höst finns tillgång till bär och svamp.

Vägbeskrivning:
Från Turistbyrån, kör söderut på väg 62. Efter ca 9 km sväng in vänster mot Ransäter, direkt till vänster ligger Ransäters rastplats intill Ransäters Hembygdsgård. Här finns en anslagstavla om Geijerleden.

Naturvärde:
Vid rastplatsen vid ledens start finns slåtterväxter inplanterade i ängen bakom toalettbyggnaden. Här växer exempelvis gökblomster, tjärblomster, ängsnäva, ängsklocka, slåttergubbe och rödfibbla. Längs leden finns fina bär- och svampmarker. Vid hembygdsgården finns en bäckravin med strutbräken, källört och gulpudra.
Boråshöjden vid ledens slut är ett botaniskt intressant område, samt nyckelbiotop. Boråshöjden är ett hyperitberg med en berggrund som ger möjlighet till en finare flora. Här finns bland annat svartbräken, blåsippa, trolldruva, vårärt, vippärt och hasselbrodd. Backvial växer utmed stigen ca 150 meter söder om toppstugan. Om man går den branta stigen ner mot Ransjövägen kan man se de fina stränderna längs Ransjön. Vid ett flertal platser förekommer rikligt med strandlummer.
Nyckelbiotop mellan Fallet och Gillemyren, en barrskog med hällar och stort inslag av senvuxna träd. Gammal tall med hackmärken efter hackspettar.

Kulturvärde:
Vid ledens början finns Ransäters Hembygdsgård med evenemang och muséer. Längs leden finns mindre rester av torp, fäbodar och kvarnar utmärkta med skyltar. Efter leden finns många gamla torp att hålla utkik efter. I norra delen av leden finns en gammal skolhusruin, Ransäter kommuns första skola som 1895 flyttades till Stenbäcken i Ransäter.

Övrigt:
Leden passerar många minnesmärken efter gamla torp och fina platser att vila på. Vid Dammåsen finns en låda med gästbok. På Boråshöjden finns en raststuga med kamin samt grillplats och gästbok.

Några vandringstips:
- Karta är bra att ha med sig.
- Bra skor! Beroende på väder, årstid och terräng kan det vara blött i marken.
- Täckande kläder kan ge bra skydd mot fästingar.
- Lätt packning med till exempel skavsårsplåster, mobil och frukt. Glöm inte vattnet!
- Tänk på allemansrätten, ta reda på vad du får och inte får göra.

Vid problem såsom träd över väg eller något liknade, kontakta turistbyrån 0563-54 10 81.
Öppettider
INFO
Plats
Vår-höst.
Arrangör
Munkfors-Ransäter Turistbyrå
Tallåsvägen 12
684 30 Munkfors
tourist@munkfors.se
Namn
Trafikverkets rastplats Ransäter
Adress
Erlandervägen
22
684 93 Ransäter
Kommun: Munkfors
Beskrivning
Norr om rastplats parkeringen finner du en grusväg som leder fram till starten av Geijersleden. Rastplatsen erbjuder bland annat följande service: Vattentoalett Handikapptoalett Papperskorgar Turistinformation Bänkar och bord Station för mottagning av latrin Belysning. Lekplats
Vägbeskrivning
Väg 62 vid Ransäter Norra, i båda riktningar
Tillbaka
Ransäter
Besök hemsida
Natur
Vandra
Vandringsled