Hurtigrutten

Vandringsleden Hurtigrutten går delvis utmed Ransjöns östra strand.
Längd: 5 kilometer
Tidsåtgång: cirka1 timme 30 minuter
Fotbeklädnad: Vattensäkra kängor eller stövlar
Mobiltäckning: Finns
Färg på markering: Gul

Om leden:
Leden går från startplatsen ner till den vackra och högt belägna källsjön Ransjön. Den fortsätter sedan över Ransjövägen förbi Blacktjärn och Abbortjärn samt intill Kamphålsbergets topp. Terrängen är kuperad och skogen består mest av barrskog, i huvudsak tall, med inslag av lövskog. Skogen är hårt gallrad och terrängen öppen. På sensommar och höst finns rikligt med lingon.

Vägbeskrivning:
Från turistbyrån, kör söderut på väg 62. Före infarten till Ransäter, en liten bit efter skylten mot Högsby, finns en skylt åt höger mot Ransbergs Herrgård, följ denna. Följ grusvägen cirka 3 kilometer och ta till vänster vid Ransbergs Herrgård. Ta höger in på Ransjövägen och följ vägen till badplatsen och kör ytterligare cirka en kilometer på grusvägen efter badplatsen. Informationstavlan för Hurtigrutten finns sedan på vänster sida om vägen vid en liten parkeringsplats. Man kan också köra väg 241 mot Sunne och efter cirka en mil svänga till vänster in på Ransjövägen och därefter följa skyltarna.

Naturvärde:
Bär- och svampmarker, bland annat kremlor och riskor (se kartans märkta områden). Ransjön kalkas regelbundet.

Övrigt:
Vid Blacktjärn finns bord och bänkar samt låda med gästbok. Efter första stigningen finns en rastplats.

Några vandringstips:
- Karta är bra att ha med sig!
- Bra skor! Beroende på väder, årstid och terräng kan det vara blött i marken.
- Täckande kläder kan ge bra skydd mot fästingar.
- Lätt packning med till exempel skavsårsplåster, mobil och frukt. Glöm inte vattnet!
- Tänk på allemansrätten, ta reda på vad du får och inte får göra.

Vid problem såsom träd över väg eller något liknade, kontakta turistbyrån 0563-54 1081.
Öppettider
INFO
Plats
Vår-höst.
Arrangör
Turistinformation, Visit Munkfors-Ransäter
Tallåsvägen 12
684 30 Munkfors
tourist@munkfors.se
Namn
Hurtigrutten
Adress
Ransjövägen
59
684 93 Ransäter
Kommun: Munkfors
Tillbaka
Ransäter
Besök hemsida
Natur
Vandra
Vandringsled