Munkfors kyrka

Munkfors kyrka togs i bruk 1920 men totalförstördes genom en brand 1984. Invigdes på nytt 1987.
Genom branden 1984 totalförstördes kyrkan och det som återstod förutom tegelmurarna var vissa inventarier såsom kyrksilver, dopfunten och textilier. De gamla tegelmurarna återanvändes då kyrkan byggdes upp på nytt. Kyrkobyggnadens tidigare yttre och inre utformning kunde återskapas. Den nya kyrkan invigdes 1987.
Kyrkan är i nationalromantisk stil och har en oregelbunden form.

På kyrkogården finns Fridolf Rhudins grav.

Högtalarguide (flerspråkig) och hörslinga finns tillgängligt.
Öppettider
INFO
Plats
2021

Maj-oktober
Vardagar dagtid.
Arrangör
Svenska kyrkan, Forshaga-Munkfors församling
Skivedsleden 15
667 30 Forshaga
forshaga-munkfors.pastorat@svenskakyrkan.se
Namn
Munkfors kyrka
Adress
Kyrkogatan
684 30 Munkfors
Kommun: Munkfors
Joakim Backlund
Beskrivning
Mitt i centrala Munkfors ligger kyrkan som stod klar första gången sommaren 1920. I december 1984 totalförstördes kyrkan genom brand och endast vissa inventarier kunde räddas. Man beslöt att bygga upp kyrkan på nytt och 1987 invigdes den.
Vägbeskrivning
Länsbuss, linje 600, stannar vid busstationen i Munkfors cirka 450 meter från kyrkan.
Tillbaka
Munkfors
Besök hemsida
Kyrka

Priser

Pris: 0 kr