Nötåsrundan

Nötåsrundan startar i slutet av Dammvägen, leder upp i skogen på snirkliga stigar och ner mot ängarna.
Längd: cirka 5,5 kilometer
Tidsåtgång: cirka 1 timme och 45 minuter
Fotbeklädnad: Vandringskängor
Mobiltäckning: Finns
Färg på markering: Gul

Om leden:
Stigen snirklar sig ut och in i skogen från ängar och skogsvägar upp på Nötåsens topp (164 m.ö.h.). Det är en vacker runda med många naturupplevelser. Under vandringens gång passeras välskötta ängar, gammal blandskog, barrskog och ungskog samt även gallrad skog och snårskog. Slutet av rundan går genom ett nyckelbiotop-klassat område. Terrängen är kuperad men ett par backar kräver lite mer av dig som vandrare. Under sensommar och höst går det att plocka bär och svamp.

Vägbeskrivning:
Ta väg 241 mot Sunne. Sväng av till vänster vid skylten mot "Bäckarna" och håll vänster i denna korsning ut på Dammvägen. Följ Dammvägen rakt fram. Kör inte upp höger när väger svänger utan stanna när raksträckan är slut. Informationstavlan om leden står på höger sida om vägen.

Naturvärde:
Bär- och svampmarker.

Värt att titta på:
Ravin vid Dalbråten - Botaniskt utflyktsmål som kan nås via Nötåsrundan med en liten utstickare efter Nötåsens topp. I ravinens botten rinner en smal bäck omgiven av våtmark. Ravinsluttningen är beväxt med gran och i det fuktiga området i ravinens botten växer gråal och hägg. I ravinens östra del finns rikligt med gullpudra. Längre in i ravinen finns det på ett par ställen lundbräken, hultbräken, majbräken, ekbräken, skogsbräken, häggmispel, mossviol, druvfläder, olvon, flädervänderot och missne. Området rekommenderas under vår och försommar för den botaniskt intresserade.
Nyckelbiotop vid Hallarna - Leden passerar genom en lövnaturskog. Naturskogen kännetecknas av relativt orörd skog. Här finns mest al men också några grova aspar, döda fallna träd och högstubbar av lövträd. Miljöerna är viktiga för insekter och fåglar.

Några vandringstips:
- Karta är bra att ha med sig.
- Bra skor! Beroende på väder, årstid och terräng kan det vara blött i marken.
- Täckande kläder kan ge bra skydd mot fästingar.
- Lätt packning med till exempel skavsårsplåster, mobil och frukt. Glöm inte vattnet!
- Tänk på allemansrätten, ta reda på vad du får och inte får göra.

Vid problem såsom träd över väg eller något liknade, kontakta turistbyrån 0563-54 10 81.
Öppettider
INFO
Plats
Vår-höst.
Arrangör
Turistinformation, Visit Munkfors-Ransäter
Tallåsvägen 12
684 30 Munkfors
tourist@munkfors.se
Namn
Nötåsrundan
Adress
Dammvägen
26
684 32 Munkfors
Kommun: Munkfors
Tillbaka
Munkfors
Besök hemsida
Natur
Vandra
Vandringsled