Pråmdragarstigen

Pråmdragarstigen är en stig inom Munkfors tätort med både natur- och kulturvärden. Bitvis går den samma väg som den längre stadsvandringen.
Längd: cirka 4,5 kilometer
Tidsåtgång: cirka 1 timme
Fotbeklädnad: Vandringskängor
Mobiltäckning: Finns

Vägbeskrivning:
Utgå från Martinverket vid Gamla Bruket. Pråmdragarstigen följer älven fram till Forsnässkolan och över bron till Munkerud, sedan längs älven igen och förbi kraftverket längs kanalen. Till sist promenerar du över broarna till Laxholmen för att åter komma till din startpunkt vid Gamla Bruket.

Naturvärden:
Videholmen - Leden passerar Videholmen söder om Munkfors kaftstation. Holmen kommer man bara ut till vid lågt vattenstånd då den ligger ute i Klarälven. Holmen/ön har ett rikt bestånd av daggvide men även de ovanligare grässorterna klarälselm och lundelm samt strandgyllen. Daggvide är en rödlistad art som benämns sällsynt. Även området på landssidan är botaniskt intressant med gräsnate, löktåg, ryltåg, nålsälv, knappsäv och gulkavle.
Området är överhuvudtaget trevligt med låglänt terräng ner mot Klarälvens vatten och längre upp mot kraftstationen finns ett vindskydd. Viss försiktighet måste visas då forsen några dagar om året öppnas och flödet i älvfåran förändras snabbt. Östra stranden av Klarälven, söder om kraftstationen, är intressant botaniskt. Här finns på den vid första anblicken oansenliga steniga stranden, knytling (ovanlig så långt norrut), tjärblomster, strandranunkel, strandgyllen, kärrbräsma, stor getväppling och färgkulla. Längre söderut på östra stranden finns också ett vindskydd för en rast vid Klarälvens strand.

Cirka 500 meter norr om forsen kan man också besöka Hästskoholmen, kommunens naturreservat, en liten trevlig ö i älven med fina badmöjligheter, rastplatser, grill och vindskydd.

Kulturvärde:
Pråmdragarstigen börjar i det gamla bruksområdet, med muséer över brukshistorien, det gamla Martinverket och en brandstation. Här finns också Klarälvens högsta naturliga vattenfall, Munkforsen, som flera lördagar under sommaren släpps fri till allmän beskådan. Pråmdragarstigen själv är ett kvarvarande minne av den tid då pråmar drogs med handkraft upp längs med älven till bruket.

Några vandringstips:
- Karta är bra att ha med sig.
- Bra skor! Beroende på väder, årstid och terräng kan det vara blött i marken.
- Täckande kläder kan ge bra skydd mot fästingar.
- Lätt packning med till exempel skavsårsplåster, mobil och frukt. Glöm inte vattnet!
- Tänk på allemansrätten, ta reda på vad du får och inte får göra.

Vid problem såsom träd över väg eller något liknade, kontakta turistbyrån 0563-54 10 81.
Öppettider
INFO
Plats
Vår-höst.
Arrangör
Turistinformation, Visit Munkfors-Ransäter
Tallåsvägen 12
684 30 Munkfors
tourist@munkfors.se
Namn
Gamla Bruket
Adress
Store Backe 6
684 31 Munkfors
Kommun: Munkfors
Beskrivning
Gamla bruksområdet
Vägbeskrivning
Länsbuss, linje 600, stannar vid stationen i Munkfors centrum cirka 1 kilometer från Bruksområdet.
Tillbaka
Munkfors
Besök hemsida
Natur
Vandra
Vandringsled