Skalltjärnsrundan

Skalltjärnsrundan går genom skogen i kuperad terräng och en bit längs med Skalltjärn som har rent källvatten och ädelfiske.
Längd: cirka 6,1 km
Tidsåtgång: omkring 2 timmar 30 minuter
Fotbeklädnad: Gummistövlar
Mobiltäckning: Finns
Färg på markering: Gul

Om leden:
Leden utgår från stugan vid Granhöjden. Efter ett parti med tallskog och myr går stigen utmed en brant nedförsbacke, planar ut i kuperad terräng med blandskog och leder sedan fram till Skalltjärn, som är en fiskevårdssjö med rent källvatten och ädelfiske. Stigen följer sjöns östra sida med utsikt över vattnet. I södra änden av sjön är marken sumpig innan man kommer upp på fast mark igen. Stigen leder via en liten bro över Skalltjärnsbäcken och fortsätter på en skogsväg tills en markering visar in i skogen igen. Innan man är tillbaka vid Granhöjdstugan har man gått uppför en brant backe. Terrängen är kuperad med en ordentlig backe. Turen går delvis genom vacker gammal blandskog med riklig förekomst av bär och svamp på sensommar och höst. På rundan finns även tallhed och myrmarker.

Vägbeskrivning:
Granhöjden nås enklast genom att, från Turistbyrån, köra söderut på väg 62 och sedan svänga in höger på väg 241 mot Sunne. Sväng vänster in på Bäckarnavägen. Håll höger i T-korsningen. Följ grusvägen förbi några hus och uthus. Håll höger när vägen delar sig. Här finns en skylt mot "Granhöjden", följ den. Vägen går mellan ett hus och ett uthus. Lite längre fram delar sig vägen, håll då höger. Följ vägen till skylten "Granhöjden" som pekar upp mot höger, följ den och åk uppför vägen till vändplanen. Stugan och leden mot Skalltjärn ligger uppe till vänster.

Naturvärde:
Bär-. och svampmarker. Längs leden finns gul kantarell, trattkantarell, kremlor och riskor (se kartans markerade områden). I en ravin vid tjärnens nordöstra sida finns bland annat blåsippa, sötvedel, skogsvicker och vårärt. Vid tjärnens sydöstra strand finns braxengräs och vid dess nordöstra finns vekt braxengräs. Platserna rekommenderas under vår och försommar för den botaniskt intresserade vandraren.

Kulturvärde:
Stigen passerar flera torpruiner och vid Dammåsen finns en "vilstock" och en låda med gästbok.

Övrigt:
Stugan på Granhöjden är öppen hela året. Här finns vedspis i köket och gästbok i rummet. Utanför stugan finns plats att sitta runt en eldstad. Vid Skalltjärns stränder finns flera små vindskydd och grillplatser och på en bergsknalle finns bord och bänk samt en låda med gästbok.

För att fiska i Skalltjärn krävs fiskekort.

Några vandringstips:
- Karta är bra att ha med sig
- Bra skor! Beroende på väder, årstid och terräng kan det vara blött i marken.
- Täckande kläder kan ge bra skydd mot fästingar.
- Lätt packning med till exempel skavsårsplåster, mobil och frukt. Glöm inte vattnet!
- Tänk på allemansrätten, ta reda på vad du får och inte får göra.

Vid problem såsom träd över väg eller något liknade, kontakta turistbyrån 0563-54 10 81
Öppettider
INFO
Plats
Vår-höst.
Arrangör
Turistinformation, Visit Munkfors-Ransäter
Tallåsvägen 12
684 30 Munkfors
tourist@munkfors.se
Namn
Granhöjden
Adress
BÄCKARNA
7
684 92 Munkfors
Kommun: Munkfors
Tillbaka
Munkfors
Besök hemsida
Natur
Vandra
Vandringsled