Spraktjärnsleden

Från tätorten går en led mot de sydöstliga delarna av kommunen, runt Spraktjärn och bort till Vågsjön.
Längd: 4,8 kilometer enkel väg.
Tidsåtgång: cirka 1 timme.
Fotbeklädnad: stövlar.
Mobiltäckning: finns.
Färg på markering: gul.

Om leden:
Spraktjärnsleden börjar 300 meter söder om turistbyrån vid den gamla järnvägsbron, som nu är asfalterad och en del av Klarälvsbanan. Genom skogen bär det upp mot Bliabergets topp och efter ungefär 2,7 km når man Spraktjärn. Runt tjärnen finns flera vindskydd och även toalett. Leden fortsätter sedan mot Vågsjön där den ansluter till Vågsjöleden och Säterleden.

Observera - Fiske i Spraktjärn kräver fiskekort. Köp gärna ett fiskekort på turistbyrån innan ni vandrar.

Vägbeskrivning:
Från turistbyrån, kör söderut på Tallåsvägen. Strax innan T-korsningen med Bliavägen går Klarälvsbanan över väg 62 via den gamla järnvägsbron.

Naturvärde:
Med en liten utstickare kan två nyckelbiotoper på Lustigberget nås. Det finns dock ingen markering i naturen för denna, utan karta måste användas för att finna platsen. Från Spraktjärns norra spets går stigar norrut som leder upp på Lustigberget. Nyckelbiotoperna är barrskog med gammal senvuxen gran och tall samt en blockrik bergsbrant. Här finns en värdefull kryptogamflora, det vill säga ormbunkar och liknande sporväxter.

Några vandringstips:
- Karta är bra att ha med sig.
- Bra skor! Beroende på väder, årstid och terräng kan det vara blött i marken.
- Täckande kläder kan ge bra skydd mot fästingar.
- Lätt packning med till exempel skavsårsplåster, mobil och frukt. Glöm inte vattnet!
- Tänk på allemansrätten, ta reda på vad du får och inte får göra.

Vid problem såsom träd över väg eller något liknade, kontakta turistbyrån 0563-54 10 81.
Öppettider
INFO
Plats
Vår-höst.
Arrangör
Turistinformation, Visit Munkfors-Ransäter
Tallåsvägen 12
684 30 Munkfors
tourist@munkfors.se
Namn
Gamla järnvägsbron, Blia
Adress
Bliavägen
39B
684 30 Munkfors
Kommun: Munkfors
Tillbaka
Munkfors
Besök hemsida
Natur
Vandra
Vandringsled