Stadsvandring i Munkfors

Stadsvandringen tar dig runt Munkfors centrala delar, däribland vackra Bruksparken och Klarälvens högsta naturliga vattenfall.
Leden är totalt 9,5 kilometer i varierad miljö. Den är inte märkt med någon färg, med undantag för några enstaka platser, utan här går du runt med hjälp av vandringskartan. Det finns även en separat bilaga med förklaringar till de numrerade punkterna på kartan.

Karta och punktförklaringar finner du här till höger.
Det finns även en broschyr med samtliga leder att köpa på turistbyrån.

- Rundslinga
- Rastplats
- WC
- Biotop/Botaniskt intressant område

Naturvärden:
Leden passerar Videholmen söder om Munkfors kraftstation. Holmen kommer man bara ut till vid lågt vattenstånd då den ligger ute i Klarälven. Holmen har ett rikt bestånd av daggvide men även det mer ovanliga gräset klarälvslem och lundelm samt strandgyllen.
Daggvide är en rödlistad art som benämns sällsynt. Även området på landsidan är botaniskt intressant med gräsnate, löktåg, ryltåg, nålsäv, knappsäv och gulkavle. Området är överhuvudtaget trevligt med låglänt terräng ner mot Klarälvens vatten och längre upp mot kraftstationen finns ett vindskydd.

Observera att viss försiktighet måste visas då forsen några dagar om året öppnas och flödet i älvfåran snabbt förändras.
Öppettider
INFO
Plats
Vår-höst.
Arrangör
Turistinformation, Visit Munkfors-Ransäter
Tallåsvägen 12
684 30 Munkfors
tourist@munkfors.se
Namn
Munkfors-Ransäter Turistbyrå
Adress
Tallåsvägen
12
684 30 Munkfors
Kommun: Munkfors
Beskrivning
Du finner oss i Far Inn 62 byggnaden, intill riksväg 62 och mitt emot Coop/ICA Supermarket.
Vägbeskrivning
Munkfors Centrum.
Tillbaka
Munkfors
Besök hemsida
Aktiviteter
Gratis
Natur
Stadsvandring
Vandra
Vandringsled