Vågsjörundan

Vandringsleden börjar vid Vågsjöstugan och går runt hela Vågsjön i varierande terräng.
Längd: cirka 7,6 kilometer
Tidsåtgång: omkring 2 timmar och 45 minuter
Fotbeklädnad: Vandringsskor
Mobiltäckning: Finns
Färg på markering: Orange

Om leden:
Stigen börjar vid Vågsjöstugan och leder söderut längs med sjön och in i gammal tallskog. I södra ändan av Vågsjön går man över en bro. Därefter börjar stigningen på västra sidan av sjön. Man passerar ett skogstorp och går uppför och nedför en backe till sjön och stigen följer sedan sjön norrut. Norra änden av sjön utgörs av sumpmark men det finns spångar utlagda så man kan ta sig torrskodd över och upp till Vågsjöstugan och tillbaka till utgångspunkten.
Terrängen är kuperad skogsmark med ett par backar. Vacker varierande skogsmark med både gammal hög blandskog och ungskog. Bitvis består skogen av öppen tallskog. Riklig förekomst av lingon på sensommaren. Fin utsikt över Vågsjön när stigen på västra sidan sjön löper parallellt med vattnet.

Övrigt:
Vid Vågsjöstugan finns grill och under sommarhalvåret utemöbler. Stugan ligger vid badplatsen, som vid lågvatten har en liten sandstrand. Sjön är utmärkt att bada i, däremot inte att fiska i. Fisken i Vågsjön har höga halter kvicksilver på grund av försurning, och därför rekommenderas inte gravida och unga kvinnor att äta fisken. Det finns möjlighet att hyra bastun av orienteringsklubben, som äger stugan.

Vägbeskrivning:
Från Turistbyrån, kör rakt fram i rondellen och förbi OKQ8, kör över bron och ta vänster mot Munkfors Förenings- och konferenscenter, sväng sedan höger in på grusvägen. Kör några kilometer uppför backen och sedan ligger Vågsjöstugan på vägens högra sida invid en parkeringsplats.

Naturvärde:
Här är vandringen och ledens varierande miljö samt utsikten över sjön den stora naturupplevelsen. Dessutom finns det i den norra delen av Vågsjön ett botaniskt intressant område. Där växer det gott om strandlummer som är fridlyst liksom alla andra lummerarter. I blötmarkerna runt bäcken i norra änden av sjön finns korallrot och ute i sjön växer dybläddra och notblomster. I sluttningen på nordvästra sidan växer flera arter av ormbunkar, så som taigaörtbräken, hult-, maj-, ek-, skogs- och nordbräken. I en liten ravin öster om Vågsjöstugan växer ögonpyrola, en numer ovanlig art i Munkforsskogarna. På östra sidan av vägen, mitt emot stugan, växer två lite vanligare pyrolaarter, klot- och björkpyrola.

Några vandringstips:
- Karta är bra att ha med sig
- Bra skor! Beroende på väder, årstid och terräng kan det vara blött i marken.
- Täckande kläder kan ge bra skydd mot fästingar.
- Lätt packning med till exempel skavsårsplåster, mobil och frukt. Glöm inte vattnet!
- Tänk på allemansrätten, ta reda på vad du får och inte får göra.

Vid problem såsom träd över väg eller något liknade, kontakta turistbyrån 0563-54 10 81
Öppettider
INFO
Plats
Vår-höst.
Arrangör
Turistinformation, Visit Munkfors-Ransäter
Tallåsvägen 12
684 30 Munkfors
tourist@munkfors.se
Namn
Vågsjön
Adress
VÅGSJÖN
2
684 93 Ransäter
Kommun: Munkfors
Tillbaka
Ransäter
Besök hemsida
Natur
Vandra
Vandringsled